Ubytování

V současné době bydlí v našem zařízení 115 uživatelů, kapacita je 115 míst.

Forma pobytu:       celoroční

 

Struktura dle věkového složení uživatelů:

Věková skupina

Počet uživatelů

    3  –   6    let

0

  7  –  12  let

0

13   – 18  let

2

19   – 26  let

23

27   – 65  let

83

66   – 85  let

5

nad   85 let

1

 

Ubytování

Typ pokoje

Počet pokojů

Ubytováno uživatelů

Jednolůžkový

1

1

Dvoulůžkový

24

48

Třílůžkový

14

42

Čtyřlůžkový

6

24


Uživatelům jsou k dispozici společné prostory: společenské místnosti, jídelna, zahrada, terapie, bazén aj.

 

bazén

Pracovníci Domova při poskytování sociálních služeb uplatňují a využívají speciálních pomůcek (manipulace s uživateli), které jsou za tímto účelem domovem pořízeny.

Prostory Domova jsou přizpůsobeny speciálním potřebám uživatele. Celý Domov je bezbariérový. Tuto bezbariérovost nám pomáhá vytvářet spojovací výtah ze sklepního  prostoru až do třetího nadzemního podlaží. 

Uživatelé zařízení mají možnost dle svých schopností podílet se na vytváření prostředí ve kterém žijí.

Praní, žehlení a opravy prádla a lůžkovin jsou prováděny v prádelně přímo v prostorách domova.

Pracovníci v sociálních službách, kteří jsou zapojeni do přímé péče o uživatele na jednotlivých domovech poskytují každodenní sociální službu a podporu jednotlivým uživatelům, a to zejména v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stravování, péče o osobní věci, zajišťování volnočasových a aktivizačních činností, pomoc s nákupy a osobními záležitostmi, s doprovody za vlastními zájmy apod.

Pro uživatele služby je písemně zpracován individuální plán náplně poskytované sociální služby včetně osobních cílů, které odpovídají jeho přáním s využitím jeho schopností, možností, způsobu jeho komunikace a jeho motivovanosti. V Domově jsou vypracovány standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Cílem bylo zformulovat soubor interních pravidel pro sociální práci Domova, vymezit požadovaný profil pracovníka Domova a vymezit závazné postoje k  poskytování kvalitních sociálních služeb v působnosti Domova.  Standardy kvality poskytovaných služeb jsou závazné pro všechny zaměstnance  Domova.

 

Stravování

Uživatelům je stravování zabezpečeno vlastní kuchyní Domova „Na Zámku“.  Stravovací provoz zajišťuje celoroční stravování uživatelům domova v rozsahu stravy normální, diabetické  a stravy přizpůsobené individuální dietě podle indikace lékaře. Celodenní strava je tvořena pěti jídly – snídaní, desátkou, obědem, svačinou a večeří. U diety diabetické je připravována druhá večeře. Čtyři dny v týdnu jsou připravována dvě teplá jídla denně tj. oběd a večeře, tři dny v týdnu jedno teplé jídlo denně,  s možností výběru obědu ze dvou variant. Jídlo je podáváno v denních místnostech jednotlivých domovů, případně na jednotlivých pokojích dle zdravotního stavu a přání uživatele. Jídelníček je sestavován na čtrnáct dnů stravovací komisí po konzultaci s lékařem a nutriční terapeutkou. Strava je připravována v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav a přání uživatelů. Také se operativně řeší připomínky uživatelů i pracovníků k podávané stravě.

 P1010018.JPG

 

 

 

 

domovnazamku_footer.png