Zájmové a sebevzdělávací aktivity

 

Cílem speciální pedagogiky je dosažení nejvyššího možného stupně společenského a pracovního zapojení uživatelů, aby se co možná nejharmoničtěji a nejvšestranněji rozvíjela jejich osobnost. Na základě diagnózy, stanovené odborníky, pedagogičtí pracovníci směřují své aktivity k dosažení krátkodobých a dlouhodobých cílů daných individuálními potřebami handicapovaných jedinců. Speciálně - pedagogické působení vychází z individuálních možností a přání každého jednotlivce. Dalším úkolem je zaměřit se na vhodnou stimulaci klientů, zabezpečit vhodný přísun podnětů přiměřeně k možnostem mentálního postižení jedince, navozovat potřebu citové jistoty a bezpečí, vytvářet  potřebu seberealizace a potřebu životní perspektivy.

Vlastní aktivizační činnosti probíhají v jednotlivých místnostech - tvořivé dílně, hudebně, tělocvičně, hřišti v areálu domova, zahradě nebo ve společných prostorách domova – společenská místnost v přízemí, hala u výtahu. Aktivizace je zaměřena na všestranný rozvoj každého jedince. Hlavním úkolem je vytvořit v průběhu těchto aktivit přátelskou atmosféru, domácí prostředí, kamarádské vztahy mezi vrstevníky a přizpůsobit tak veškerou činnost uživateli. Plány aktivit zahrnují i kulturní a sportovní akce, návštěvy výstav, exkurse a podobně. Do volnočasových aktivit se klienti mohou zapojovat dle vlastního výběru a svých potřeb. Hlavním cílem zájmových aktivit je zaměřit se na individuální rozvoj zájmů jednotlivců na základě jejich přání a tužeb. Největší motivací pro tyto zájmové aktivity je možnost účasti na soutěžích, soustředěních, turnajích, výměnných pobytech, festivalech a podobných akcích, kde si mohou změřit a porovnat své zkušenosti s ostatními vrstevníky či kamarády.

Průběh zájmových a sebevzdělávacích aktivit uživatelů v našem domově zajišťují 3 pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se sociální pracovnicí a pracovníky v sociálních službách na jednotlivých domovech, rehabilitační pracovnicí a po konzultaci s odbornými lékaři.

 

PŘEHLED nabídky zájmových a sebevzdělávacích aktivit 

1. SPORTOVNÍ AKTIVITY  

  • Atletika
  • Kopaná
  • Stolní tenis
  • Plavání
  • Bocce
  • Sportovně pohybové aktivity

2. HARMONIZACE

3. HUDEBNÍ A MUZIKOTERAPEUTICKÉ AKTIVITY

4. ZOOTERAPIE - LAMATERAPIE

5. TRÉNINKOVÉ KURZY

  • Kurz samostatného cestování
  • Kurz hospodaření s penězi
  • Kurz práce na počítači
  • Kurz rozvoje a fixace všeobecných znalostí

 

 

 

 

domovnazamku_footer.png