Drobečková navigace

Úvod > Postup přijetí

Postup přijetí

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • Žádost o poskytování sociální služby je možné získat na webových stránkách www.nazamku.eu, při osobní návštěvě zařízení, nebo na základě telefonického rozhovoru.
 • Žádost je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu:                                                                 Domov „Na Zámku“, p. o., nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26  Nezamyslice.
 • Pro žadatele nabízíme prohlídku zařízení, případně prohlídku ubytování.
 • Postup při podání žádosti - stručné informace pro žadatele.pdf

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • Podmínky přijetí vycházejí z cílové skupiny uživatelů a registrace zařízení.
 • Organizace se řídí „Pravidly pro zajištění činností v zařízení sociálních služeb zřizovaných Olomouckým krajem“ , která schválila rada Olomouckého kraje.
 • Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od tří let (horní věková hranice je neomezena) s mentálním postižením. 

zahájení poskytování sociální služby

 

 • Po splnění podmínek přijetí, ve shodě s pořadníkem, je žadatel vyzván k zahájení poskytování služby (po vzájemné domluvě, s dostatečným časovým předstihem).
 • Podrobný postup přijetí a informace o tom, jaké doklady a věci si může vzít žadatel s sebou, jsou projednány při osobním jednání se sociální pracovnicí.                                   
 • Nejpozději v den nástupu je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytování služby.
 • Po svém příchodu je nový uživatel služby uvítán vedením Domova a ujme se ho sociální pracovnice, která zařídí vše potřebné.
 • Uživatel služby je seznámen s vnitřními pravidly zařízení.
 • Uživatel je seznámen se způsobem podávání informací, které mu jsou na jeho žádost sděleny. Informace o zdravotním stavu podává pouze ošetřující lékař.
 • Zároveň je uživatel informován o možnosti a způsobu podávání stížností v případě nespokojenosti s poskytovanou službou..

 

Ing. Mgr. Jiřina Krejčí

ředitelka Domova