Drobečková navigace

Úvod > Postup přijetí

Postup přijetí

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • Žádost o přijetí do Domova (dále jen žádost) je možné získat na webových stránkách www.nazamku.eu při osobní návštěvě domova, nebo na základě telefonického rozhovoru.
 • Přílohou žádosti je formulář Vyjádření  lékaře, který vyplňuje praktický lékař nebo ošetřující odborný lékař.
 • Žádost je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu domova: Domov „Na Zámku“, p. o., nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26  Nezamyslice.
 • Po posouzení žádosti je žadatel do 30-ti dnů vyrozuměn o tom, zda byla jeho žádost posouzena kladně.
 • Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby je žadatel seznámen s postupem při přijetí do Domova, se způsobem uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby a s vnitřními pravidly zařízení. Žadatel o službu je seznámen s formou ubytování, možností si stěžovat, v vnitřními pravidly a s dalšími náležitostmi.
 • Pro případné žadatele o poskytování sociální služby nabízíme prohlídku zařízení, případně prohlídku ubytování, kde by byl uživatel ubytován.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • Podmínky přijetí vycházejí z cílové skupiny uživatelů a registrace zařízení.
 • Organizace se řídí „Pravidly pro zajištění činností v zařízení sociálních služeb zřizovaných Olomouckým krajem“ (dále jen Pravidla), která schválila rada Olomouckého kraje.
 • Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od tří let (horní věková hranice je neomezena) s mentálním pstižením. 

NÁSTUP DO DOMOVA

 • Po splnění podmínek přijetí a ve shodě s pořadníkem je žadatel vyzván k nástupu (po vzájemné domluvě s dostatečným časovým předstihem).
 • Podrobný postup přijetí a informace o tom, jaké doklady a věci si může vzít žadatel s sebou, jsou projednány při osobním jednání se sociální pracovnicí.                                   
 • Při nástupu do zařízení je uživatel (opatrovník) seznámen se způsobem podávání informací, které mu jsou na jeho žádost sděleny. Informace o zdravotním stavu podává pouze ošetřující lékař.
 • Nejpozději v den nástupu je s žadatelem uzavřena smlouva o poskytování služby.
 • Uživatel služby je seznámen s vnitřními předpisy Domova.
 • Zároveň je uživatel informován o možnosti a způsobu podávání stížností v případě nespokojenosti s poskytovanou službou.
 • Po svém příchodu je nový uživatel služby uvítán vedením Domova a ujme se ho sociální pracovnice, která zařídí vše potřebné.

 

Ing. Mgr. Jiřina Krejčí

ředitelka Domova