Drobečková navigace

Úvod > Základní služby > Pracovní terapie

Pracovní terapie

Uživatelům našich služeb nabízíme uplatnění v těchto pracovních terapiích

  • Keramická dílna
  • Košíkářská dílna
  • Tkalcovská dílna
  • Výroba koženkových papučí
  • Zahradnické práce
  • Zooterapie – lamaterapie, farmingterapie

Keramická dílna

V současné době máme v této dílně zapojeno asi 30 uživatelů. Dopoledne od 8.30 do 11.30 hodin v ní pracuje stálá skupina v počtu 5 - 7  uživatelů a to od pondělí do pátku a v odpoledních hodinách od 13.00 do 14.30 hodin je dílna otevřena i ostatním, kteří mají zájem o práci s hlínou. Do dílny docházejí uživatelé s různým stupněm postižení, takže i míra podpory ze strany terapeutky je rozdílná. Fotogalerie výrobků.

 

Košíkářská dílna

Pracovní terapie v košíkářské dílně navazuje na některé části z keramické dílny a této pracovní terapii se dále věnují uživatele pleteni košíčků, případně ozdob pod vedením terapeutiky, která je vyučena v oboru košíkářství. Pletení košíků je náročnou činností, kterou se  uživatelé naučili úplně od začátku. V košíkářské dílně je třeba mít zručnost, umět počítat, udržet požadovaný tvar výrobku a mít trpělivost. V současnosti je zde 9 uživatelů, kteří zvládnou práci s drobnou pomocí, pravidelně jich dochází do dílny 7.  Dílna je vedena vyučenou košíkářkou.

Do nedávna se veškerý materiál pro zpracování nakupovali. Před několika lety jsme vysadili vlastní prutník, ze kterého sklízíme vlastní úrodu. Z vlastních zdrojů však pokryjeme pouze malou část materiálu, který každoročně zpracujeme. Pleteme z proutí, pedigu a dalších přírodních materiálů. Košíkáři velmi úzce spolupracují s keramickou dílnou – do ošatek zaplétají korálky, dílna dodává keramické misky ke květináčům, sluníčka, které se pak doplétají.

 

Tkalcovská dílna

Tkalcovská dílna se nám ta roky svého působení postupně rozrůstá. V současné době máme tři stavy, na kterých se tkají koberečky určené například jako předložky, přehozy a dečky. Na kolíkovém stavu se vyrábí sedáky na židle. Tuto pracovní terapii navštěvuje 9 uživatelů. Je zde vytvořena stálá skupina uživatelů, kteří dochází každý den dopoledne i odpoledne. Jsou v ní ti, kteří tkají přímo na stavech a ostatní uživatelé pomáhají s přípravou materiálu. Tuto terapii si oblíbili obzvláště imobilní uživatelé.

 

Kožedělná dílna

Tato terapie patří k jedné z nejdéle trvajících terapií. Pod vedením terapeuta vyrábí 7 uživatelů koženkové papuče, pouzdra na brýle a další drobné předměty. Do této terapie se velmi dobře zapojili zejména uživatelé staršího věku. Zaměřujeme se na prošívání papučí, vystřihování dle šablony a další úkony. Pro tuto terapii musí být uživatelé pečliví a trpěliví  s dobrou manuální zručností.

 

Farmingterapie, zahradní terapie

zahradní terapieFarmingterapie má u nás nejdelší tradici.

Protože se nacházíme v oblasti s velmi úrodnou půdou a odjakživa se zde lidé živili zemědělskými pracemi, máme velkou zahradu, která slouží jak k pěstování plodin pro vlastní spotřebu, tak i jako místo odpočinku a relaxace pro všechny uživatele. Od pondělí do pátku se zapojuje do práce na zahradě skupina asi 45 uživatelů. Uživaelé se starají o záhony se zeleninou, sekají trávníky, sbírají padané ovoce, provádějí terénní úpravy, úklid okrasných ploch, v zimních měsících se zaměřuji na úklid sněhu.

terapieV posledních letech přibyla také každodenní péče o drobné hospodářské zvířectvo - ovce, kozy, lamy a dobrým společníkem uživatelů při práci i relaxaci v zahradě se stal pes.

Do terapie jsou dle svého přání zařazováni téměř pravidelně i ostatní uživatelé, kteří jsou schopni zvládat jednoduché práce.  Nabídka aktivit spojených s farmingterapií se bude i nadále rozšiřovat a bude možné pomocí pracovní terapie aktivizovat stále více uživatelů s ohledem na jejich individuální možnosti.

S farmingterapií velmi úzce souvisí zooterapie a lamaterapie.

zahradní terapieJedná se o pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka. V současné době fungují ještě ornitoterapie a chov drobných hlodavců a králíků. Do všech těchto aktivit je zapojeno zhruba 45 uživatelů.

Cílem je podporovat psychomotorický vývoj,  koordinaci pohybů,  řečové dovednosti, stimulovat a trénovat paměť,  rozvíjet myšlení, osvojování sociálních dovedností, sebeobsluhu, samostatnost, trénovat volní dovednosti, posílit sociabilitu, podpořit navazování nových vztahů, integraci. U některých uživatelů odbourat strach a obavy ze setkání se zvířetem.

Po náročných začátcích v oblasti zooterapie a lamaterapie jsme se v letošním roce velmi věnovali našim uživatelům a zvláště jsme dbali na návaznost na individuální plán jednotlivých uživatelů. Velmi se nám osvědčila spolupráce terapeutů s pracovníky v přímé péči na jednotlivých domovech. Lamaterapie vzbudila velký zájem u většiny našich uživatelů a také u všech spolupracujících subjektů.