Drobečková navigace

Úvod > Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova "Na Zámku"

 

I. POSLÁNÍ002-min.jpg

Posláním Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením, na cestě k běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce.

 

Leták ke stažení             

II. CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od tří let (horní věková hranice je neomezena) s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje individuálně určenou podporu a pomoc jiné osoby. Celková kapacita zařízení je 115 míst.

Tito uživatelé jsou rozděleni podle věku a stupně postižení do jednotlivých domovů, kterých je celkem sedm.

Zde je v každodenních činnostech podporují pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, speciální pedagog a zdravotničtí pracovníci.

 

III.  POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  • Zásada individuálního přístupu - poskytovanou službu přizpůsobujeme potřebám  a představám jednotlivých uživatelů v souvislosti s individuálním plánováním jedince. Vytváříme prostor pro uplatňování a zachovávání individuálního přístupu ke každému uživateli služby.
  • Zásada podpory samostatnosti - podporujeme uživatele ve vlastním rozhodování a v přijímání zodpovědnosti za své jednání. Podporujeme soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, rozvíjení a udržení terapeutických činností, v zapojení do zájmových aktivit v rámci organizace i mimo ní.
  • Zásada zachování bezpečného prostředí - uživatelé služby mohou kdykoli bezpečně a svobodně projevovat svoji vůli, při poskytování sociální služby je pro nás důležitý pocit jistoty a bezpečí každého uživatele.
  • Zásada respektování práv uživatele - při poskytování služeb chráníme důstojnost a lidská práva uživatelů.
  • Zásada týmové spolupráce – pracujeme v týmu, zaměstnance vedeme k odbornosti  a odpovědnosti za kvalitu poskytované služby.

 

 IV. CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Hlavním cílem Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je nabídka a rozsah služeb, které budou přizpůsobeny individuálním potřebám a požadavkům uživatele a povedou k samostatnosti a nezávislosti uživatele.

Dlouhodobý cíl 1cile

  • Zbudování dalšího výtahu pro přepravu osob a nákladu.

Dlouhodobý cíl 2

  • Rozvoj zahradní terapie.

Dlouhodobý cíl 3

  • Vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

 

V Nezamyslicích dne 1. 3. 2018

 

Ing. Mgr. Jiřina Krejčí

ředitelka