Drobečková navigace

Úvod > Základní služby > Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní úsek zabezpečuje kvalitní zdravotní péči všem uživatelům domova pod vedením vedoucí zdravotního úseku. Úsek tvoří 7 všeobecných sester s platnou registrací a fyzioterapeutka. Pracovní doba zdravotního úseku pro všeobecné sestry je od 6:00 hod do 21:30 hod. Noční službu vykonává pracovník v sociálních službách.

V době, kdy není v zařízení přítomna všeobecná zdravotní sestra, přebírá plnou zodpovědnost za zdravotní stav uživatelů proškolený pracovník v sociálních službách. V případě ohrožení života přivolá rychlou záchrannou službu.

Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťujeme dle indikace ošetřujících lékařů, kteří smluvně zajišťují zdravotní péči v našem zařízení. Péče je zaměřena převážně na úkony preventivní, léčebné a ošetřovatelské.

Lékaři

  • privátní praktický lékař – 1 x týdně
  • psychiatr – 1 x za čtrnáct dnů
  • stomatolog – 1 x týdně
  • neurolog  – dle objednání

 

Odborná a speciální vyšetření se uskutečňují dle 

ordinace

zdravotního stavu a potřeb uživatelů mimo domov ve spádových oblastech. Akutní zdravotní indispozice uživatelů vyžadující zásah lékaře jsou řešeny pomocí lékařské služby první pomoci, popř. rychlou záchrannou službou u stavů ohrožujících lidský život. Doprovod uživatelů na vyšetření či ošetření nebo k hospitalizaci do zdravotnických zařízení zajišťují pracovníci přímé péče, v naléhavých případech všeobecná sestra. 

Rehabilitace našich uživatelů je zajištěna fyzioterapeutkou, která zde pracuje na plný úvazek. Uživatelé využívají též lázeňskou péči ve Skalce. Fyzioterapeutka navazuje  na práci externích kvalifikovaných pracovníků, kteří do zařízení dojíždějí zpravidla 1x - 2x týdně za účelem canisterapie, muzikoterapie, masáží Shiatsu a cvičení jógy – kde je součástí týmu harmonizace. Nejvíce je využívaná vodoléčba (celková i částečná), termoterapie, pasívní protahování svalů, korekční polohování s pomůckami, prvky bazální stimulace, míčková facilitace, dechová gymnastika a jízda na přístroji „Motomed“. Fyzioterapeutka též zajišťuje všechny kompenzační pomůcky, které slouží ke zvýšení kvality života našich uživatelů. Fyzioterapeutka pracuje většinu času v prostorách rehabilitačního centra, které se nachází v areálu Domova "Na Zámku", dochází též na jednotlivé domovy, využívá tělocvičnu. Zapojuje se do tematických akcí domovů, kde uplatňuje různé rehabilitační techniky.