Zákaz návštěv od 5. 10. 2020 do odvolání

05. 10. 2020
  1. Z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid - 19 a v návaznosti na vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU v ČR, platí v Domově "Na Zámku", p. o. ZÁKAZ NÁVŠTĚV, a to do odvolání. 
  2. Vzhledem k závažnosti situace, s ohledem na zdraví uživatelů a zaměstnanců, nebude možné realizovat návštěvy v areálu zařízení a také nebude možné, aby uživatelé realizovali návštěvy u rodinných příslušníků, například u nich doma.
  3. V kontaktu se svými blízkými můžete být prostřednictvím telefonických hovorů.
  4. Pokud budete chtít svému blízkému předat nějaké předměty, můžete je předat přes sociální pracovnici v prostorách vytvořené návštěvní místnosti (vstupní místnost do budovy) po předchozí telefonické domluvě. Kontakt na sociální pracovnici: 582 302 087, 778 745 186. Všechny předané předměty budou uloženy do karantény po dobu 24 hodin, poté je sociální pracovnice předá uživateli. Doporučujeme nosit pouze trvanlivé potraviny.
Tímto preventivním opatřením chceme předejít rozšíření nákazy v našem zařízení a ochránit tak uživatele námi poskytované sociální služby od nákazy Covid -19, neboť jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel. 

Děkujeme za pochopení.