Návštěvy probíhají v předem stanoveném čase.

Návštěvy objednávejte telefonicky na čísle 582 302 087.  

Krátce o nás

Posláním Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením, na cestě k běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce.

Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od tří let (horní věková hranice je neomezena) s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje individuálně určenou podporu a pomoc jiné osoby. Celková kapacita zařízení je 115 míst.

 

Tito uživatelé jsou rozděleni podle věku a stupně postižení do jednotlivých domovů, kterých je celkem sedm. Zde je v každodenních činnostech podporují pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, speciální pedagog a zdravotničtí pracovníci.

 

Naše poslání

 

Na Zámku