Domov "Na Zámku"

Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Nabízíme službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením, na cestě k běžnému způsobu života.
 
Důraz klademe na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce.

 
top