[Error loading the WebPart 'DPS_Slider1' of type 'DPS-Slider']
Nabízíme službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením, na cestě k běžnému způsobu života.
 
Důraz klademe na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce.