Sazebník poskytovaných služeb

 

Ubytování a strava

           (dle Sabezníku poskytovaných služeb, platný ke dni 1. 3. 2024)
typ pokoje cena ubytování cena stravy cena celkem měsíční úhrada celkem
jednolůžkový pokoj 295- Kč/den 235,- Kč/den 530,- Kč/den 15 900,- Kč
dvoulůžkový pokoj 275,- Kč/den 235,- Kč/den 510,- Kč/den 15 300,- Kč
dvoulůžkový pokoj
půdní vestavba
290,- Kč/den 235,- Kč/den 525,- Kč/den 15 750,- Kč
tří a vícelůžkový pokoj 265,- Kč/den 235,- Kč/den 500,- Kč/den 15 000,- Kč
třílůžkový pokoj 
půdní vestavba
285,- Kč/den 235,- Kč/den 520,- Kč/den 15 600,- Kč


Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou veškeré ostatní služby, které uživateli Domov "Na Zámku" pravidelně nebo nepravidelně poskytuje a které nespadají do služeb základních (ubytování, stravování, úkony péče).

Podrobná pravidla pro evidenci a úhradu fakultativních služeb jsou dále upraveny v samostatné vnitřní směrnici zařízení.
 
služba popis služby výše úhrady
Soukromá doprava automobilem Doprava uživatele osobním automobilem poskytovatele mimo pobytové zařízení Škoda Fabia 4M9 2652 14,00 Kč/km
Volkswagen Transporter 3M8 5665 16,00 Kč/km


 
top