Sazebník úhrad

 

Ubytování a strava

typ pokoje cena ubytování cena stravy cena celkem měsíční úhrada celkem
jednolůžkový pokoj 240,- Kč/den 205,- Kč/den 445,- Kč/den 13 350,- Kč
dvoulůžkový pokoj 220,- Kč/den 205,- Kč/den 425,- Kč/den 12 750,- Kč
dvoulůžkový pokoj
půdní vestavba
235,- Kč/den 205,- Kč/den 440,- Kč/den 13 200,- Kč
tří a vícelůžkový pokoj 210,- Kč/den 205,- Kč/den 415,- Kč/den 12 450,- Kč
třílůžkový pokoj 
půdní vestavba
230,- Kč/den 205,- Kč/den 435,- Kč/den 13 050,- Kč


Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou veškeré ostatní služby, které uživateli Domov "Na Zámku" pravidelně nebo nepravidelně poskytuje a které nespadají do služeb základních (ubytování, stravování, úkony péče).

Podrobná pravidla pro evidenci a úhradu fakultativních služeb jsou dále upraveny v samostatné vnitřní směrnici zařízení.
 
služba popis služby výše úhrady
Soukromá doprava automobilem Doprava uživatele osobním automobilem poskytovatele mimo pobytové zařízení Škoda Fabia 4M9 2652 10,00 Kč/km
Volkswagen Transporter 3M8 5665 10,00 Kč/km