Sazebník úhrad

 

Ubytování a strava

typ pokoje cena ubytování cena stravy cena celkem měsíční úhrada celkem
jednolůžkový pokoj 150 Kč/den 140 Kč/den 290 Kč/den 8700 Kč
dvoulůžkový pokoj 130 Kč/den 140 Kč/den 270 Kč/den 8100 Kč
dvoulůžkový pokoj půda 145 Kč/den 140 Kč/den 285 Kč/den 8550 Kč
tří- a vícelůžkový pokoj 120 Kč/den 140 Kč/den 260 Kč/den 7800 Kč
třílůžkový pokoj půda 135 Kč/den 140 Kč/den 275 Kč/den 8250 Kč


Pokud by uživateli po zaplacení úhrady a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jejího měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou veškeré ostatní služby, které uživateli Domov pravidelně nebo nepravidelně poskytuje a které nespadají do služeb základních (ubytování, stravování, úkony péče).

Podrobná pravidla pro evidenci a úhradu fakultativních služeb jsou dále upraveny v samostatné vnitřní směrnici Domova.
 
služba popis služby výše úhrady
Soukromá doprava automobilem Doprava uživatele osobním automobilem poskytovatele mimo pobytové zařízení Škoda Fabia 4M9 2652 8,00 Kč/km
Volkswagen Transporter 3M8 5665 9,00 Kč/km