Sazebník poskytovaných služeb

 

Ubytování a strava

typ pokoje cena ubytování cena stravy cena celkem měsíční úhrada celkem
jednolůžkový pokoj 270- Kč/den 235,- Kč/den 505,- Kč/den 15 150,- Kč
dvoulůžkový pokoj 250,- Kč/den 235,- Kč/den 485,- Kč/den 14 550,- Kč
dvoulůžkový pokoj
půdní vestavba
265,- Kč/den 235,- Kč/den 500,- Kč/den 15 000,- Kč
tří a vícelůžkový pokoj 240,- Kč/den 235,- Kč/den 475,- Kč/den 14 250,- Kč
třílůžkový pokoj 
půdní vestavba
260,- Kč/den 235,- Kč/den 495,- Kč/den 14 850,- Kč


Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou veškeré ostatní služby, které uživateli Domov "Na Zámku" pravidelně nebo nepravidelně poskytuje a které nespadají do služeb základních (ubytování, stravování, úkony péče).

Podrobná pravidla pro evidenci a úhradu fakultativních služeb jsou dále upraveny v samostatné vnitřní směrnici zařízení.
 
služba popis služby výše úhrady
Soukromá doprava automobilem Doprava uživatele osobním automobilem poskytovatele mimo pobytové zařízení Škoda Fabia 4M9 2652 11,00 Kč/km
Volkswagen Transporter 3M8 5665 11,00 Kč/km


 
top