Sazebník úhrad

 

Ubytování a strava

typ pokoje cena ubytování cena stravy cena celkem měsíční úhrada celkem
jednolůžkový pokoj 165 Kč/den 160 Kč/den 325 Kč/den 9 750 Kč
dvoulůžkový pokoj 145 Kč/den 160 Kč/den 305 Kč/den 9 150 Kč
dvoulůžkový pokoj
půdní vestavba
160 Kč/den 160 Kč/den 320 Kč/den 9 600 Kč
tří a vícelůžkový pokoj 135 Kč/den 160 Kč/den 295 Kč/den 8 850 Kč
třílůžkový pokoj 
půdní vestavba
150 Kč/den 160 Kč/den 310 Kč/den 9 300 Kč


Pokud by uživateli po zaplacení úhrady a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jejího měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou veškeré ostatní služby, které uživateli Domov pravidelně nebo nepravidelně poskytuje a které nespadají do služeb základních (ubytování, stravování, úkony péče).

Podrobná pravidla pro evidenci a úhradu fakultativních služeb jsou dále upraveny v samostatné vnitřní směrnici Domova.
 
služba popis služby výše úhrady
Soukromá doprava automobilem Doprava uživatele osobním automobilem poskytovatele mimo pobytové zařízení Škoda Fabia 4M9 2652 8,00 Kč/km
Volkswagen Transporter 3M8 5665 9,00 Kč/km