Příprava transformace a TP Domovu Na Zámku – Nezamyslice

01. 07. 2019

V červenci 2019 byla započata realizace projektu Centra podpory transformace s názvem „Příprava transformace a TP Domovu Na Zámku – Nezamyslice“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011112.

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a běží od 1.7.2019 do 30.6.2021.