Návštěvy v Domově "Na Zámku", p.o.

12. 04. 2021
Návštěvy objednávejte telefonicky na telefonním čísle 778 745 186.
Volejte v pracovní dny v čase od 8:00 do 14:30 hod.


Osoba pověřena organizací návštěv je sociální pracovnice Mgr. Kateřina Křepelková.

Navštěvující osoba je povinna používat po celou dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest (min. respirátor třídy FFP2 nebo KN95, případně respirátor třídy FFP3 bez výdechového ventilu). Dezinfekce bude připravena u vstupu do budovy. Zdravotnický personál změří návštěvě tělesnou teplotu.

Návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti či v zahradě.