Návštěvy v Domově "Na Zámku", p.o.

01. 07. 2021
Informace o podmínkách návštěv a pobytu uživatelů mimo Domov „Na Zámku“, p. o.
podává rodinným příslušníkům našich uživatelů sociální pracovnice.

Návštěvy je nutné předem objednat.

Návštěvy objednávejte telefonicky na níže uvedených telefonních číslech.
Volejte v pracovní dny v čase od 8:00 do 14:30 hod.


Sociální pracovnice pověřené organizací návštěv:
 
7. 7. - 9. 7. 2021           Mudrlová Eva, Bc.,
                                     telefon: 582 302 087
12. 7. - 23. 7. 2021       Křepelková Kateřina, Mgr.,
                                     telefon: 582 302 087, 778 745 186
26. 7. – 6. 8. 2021       Mudrlová Eva, Bc.,
                                     telefon: 582 302 087
9. 8. – 31. 8. 2021        Křepelková Kateřina, Mgr.,
                                     telefon: 582 302 087, 778 745 186 

Navštěvující osoba je povinna používat po celou dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest (min. respirátor třídy FFP2 nebo KN95, případně respirátor třídy FFP3 bez výdechového ventilu). Dezinfekce bude připravena u vstupu do budovy. Zdravotnický personál změří návštěvě tělesnou teplotu. 

Návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti či v zahradě.