Návštěvy v Domově "Na Zámku", p.o.

07. 03. 2022
Informace o podmínkách návštěv a pobytu uživatelů mimo Domov „Na Zámku“, p. o.
podává rodinným příslušníkům našich uživatelů sociální pracovnice
(Mgr. Kateřina Křepelková, Bc. Eva Mudrlová). 

Doporučujeme se před návštěvou telefonicky informovat
na níže uvedených telefonních číslech.
Volejte v pracovní dny v čase od 8:00 do 13:00 hod.


                                  
telefon: 582 302 087, 778 745 186 

Navštěvující osoba je povinna používat po celou dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest (min. respirátor třídy FFP2 nebo KN95, případně respirátor třídy FFP3 bez výdechového ventilu). Dezinfekce bude připravena u vstupu do budovy. Zdravotnický personál změří návštěvě tělesnou teplotu. 

Návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti či v zahradě.