Terapeutické odpoledne

20. 06. 2023
Další významnou aktivitou, kterou jsme uspořádali, tentokrát v měsíci červnu, bylo Terapeutické odpoledne pro odbornou veřejnost. Jak již název napovídá, byla tato akce určena především odborníkům z řad lékařů, fyzioterapeutů, psychologů, terapeutů, pracovníkům úřadů a dalším spolupracujícím osobám. Prezentovali jsme svoje zkušenosti v oblasti zajišťování terapeutických a aktivizačních činností. Připravena byla ukázka lamaterapie, ukázky práce fyzioterapeutky. Účastníci nahlédli a seznámili se s prostředím keramické dílny, košíkářské dílny, tkalcovské dílny, s terapeutickými prvky v zahradě a s prostředím Snoezelenu, což je relaxačně – rehabilitační a terapeutická místnost vybavená řadou speciálních pomůcek. 

 

Dokumenty ke stažení

top