Vyhodnocení pracovních terapií

16. 06. 2021
Uživatelé i zaměstnanci se sešli u tradičního vyhodnocení pracovních terapií. Akce proběhla v prostorách zahrady. Zúčastnili se jí zejména uživatelé, kteří navštěvují některou z nabízených pracovních terapií (košíkářskou dílnu, tkalcovskou dílnu, kožedělnou dílnu, keramickou dílnu, zahradní terapii, farmingterapii).
top